Als organisatie willen wij graag dat elke man kan komen dit jaar, dus organiseren we de conferentie op collecte basis. Dit betekent dus niet dat de conferentie gratis is, elke deelnemer kost gemiddeld ongeveer 100 euro. Maar we vertrouwen erop dat een ieder naar draagkracht bijdraagt hieraan en we samen onze verantwoording nemen om de totale kosten te dekken. We zullen hier op de zaterdag maximaal 2 keer een moment voor nemen.