Het bedrag wat we vragen dekt niet alle kosten. Tijdens de conferentie halen we nog een collecte op.